JAL Sp. z o.o.


Kępa, ul. Zawadzka 12, 
46-022 Luboszyce 


NIP PL7540270758
REGON 004532490
KRS 0001037783
NR WET. PL16091601WE

Tel:
+48 77 455 76 35
+48 77 455 76 36
+48 77 455 76 37


Fax:
+48 77 456 86 21